Zence Anlegg 2018-05-31T00:35:50+00:00

Zence Anlegg

Zence anlegg

Hva kan vi gjøre:

Helautomatisk adgangskontroll for tunnel eller anlegg:    

Adgangskontroll system som sjekker inn arbeidere uavhengig om de sitter i biler eller går forbi porter.  Systemet er unikt i sin sjanger og har stor nøyaktighet.  Løsning leveres med live dashboard, rapportfunksjoner og historisk data for å dekke alle krav til mannskapslister. Løsning er integrert med HMS kort og kan i tillegg utvides med modul for automatisk leverandørkontroll.

Adgangskontroll light for mindre anlegg eller byggeplasser med rondell:    

Helautomatisk adgangskontroll som leveres i en ferdig pakke som arbeider enkelt kan montere opp selv. Løsningen kan også meget lett flyttes når porter eller innganger endres. Løsningen sjekker inn og ut alle arbeidere som går forbi inngang helt automatisk og uten bruk av kort.

Menneske mot maskin varsling:    

Liten trådløs enhet som kan etter-monteres i alle kjøretøy på anlegget. Varsler om arbeidere i nærheten av farlige maskiner og eliminerer faren rundt blindsone problematikk.

Trådløse sensorer som kan måle over 200 parametere på byggeplassen med stor nøyaktighet:    

Vi leverer sensorer for å måle at det er «flow» i vannpumper i tunnel,  vibrasjoner i fjell og konstruksjoner, utslipp, støv eller støy, samt en rekke andre forhold på byggeplassen. Sensorer er helt trådløse, batteri- eller soldrevet og leverer live varsling 24/7 på kritiske faktorer. Løsning er webbasert og data kan leses av remote.

Ønsker dere en uforpliktende demonstrasjon?

Kontakt oss i dag!