City 2017-05-14T23:32:47+00:00

Zence City

Bring byen til skyen

Det er et stort fokus på løsninger som kan gjøre byer , tettsteder eller utbyggingsområder smarte. Dette være seg måling av trafikk, støy , forurensning eller løsninger for å finne parkering raskere.

Våre løsninger kan tilpasses til deres behov, men vi har samtidig gjort det enkelt å komme i gang med IoT løsninger. Vi leverer ferdig konfigurerte løsninger som rett ut av boksen kan monitorere viktige faktorer, bringe data til skyen, for deretter å gjengi dataen i et brukervennlig format for alle.

Behovet for informasjon om området man bor blir mer essensielt i vår digitale hverdag, det kan derfor være en fin tjeneste, med uante muligheter å tilby sine brukere.

Våre ferdig konfigurerte løsninger er minimum IP67 sertifiserte, dette for å  tåle å stå ute i vårt nordiske klima. Sensorer vi bruker har batteritid på opptil 5år, og de kan oppdateres  trådløst via vårt nettverk, dette gjør til at sensorer kan stå uberørt og sende data over lang tid uten ettersyn.

Løsninger

Forurensning

Selv mindre byer har problemer relatert til forurensning og utslipp. Våre sensorer kan måle og monitorere en rekke forskjellige parametere relatert til forurensning og luftkvalitet. Sensorer kan kombinere målinger av temperatur og vær for å gjør brukere mer opplyste om de faktiske forhold.  Forskning viser at mer opplyste brukere tar mer ansvar.

 Trafikk

Trafikale utfordringer er noe alle byer opplever. Er det veiarbeid, kø-problematikk, eller ønsker man å gjøre observasjoner av trafikk og utslipp, vi har løsninger tilpasset dette.  Vi har også ferdig konfigurerte løsninger for parkering, slik at man sparer miljøet for biler som leter etter ledig parkering. Smarte og brukervennlige løsninger som gjøre brukere mer opplyst er noe flere ønsker og forventer.

Avfall

Det å gjøre avfallstømming i by digitalt og smart kan lette trafikk og miljøutfordringer, samtidig vil det gjør by-bildet mer rent. Våre løsninger kan monitorere når en avfallsdunk bør tømmes, slik at ikke renovatør venter for lenge, eller tømmer unødvendig. Dette er løsninger som kan kombineres med alle våre andre løsninger.

Be om et uforpliktende møte!

Våre løsninger kan tilpasses dine behov

Kontakt